Παίρνουμε τους δρόμους, παρατηρούμε, ψάχνουμε, γράφουμε...

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Καταστρατήγηση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου, από το ΠολυνομοσχέδιοΚαταστρατηγείται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου από το άρθρο του πολυνομοσχεδίου, που αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη, όπως διαπιστώνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.


Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις αυξάνεται κατά 2 χρόνια από την 1η Ιανουαρίου 2013 το κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την ημερομηνία αυτή (1.1.2013), χωρίς  να προβλέπεται κλιμάκωση της αύξησης με μεταβατική ρύθμιση, σύμφωνα με την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

Μάλιστα, στην έκθεση τονίζεται ότι με τους ν. 3863/2010 και 3865/2010, διασφαλίσθηκε η νόμιμη προσδοκία όσων πληρούσαν τις προϋποθέσεις για απόληψη συντάξεων, βάσει προγενέστερων νομοθετικών ρυθμίσεων, ιδίως διά μεταβατικών ρυθμίσεων.

Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη, για τη σταδιακή μετάβαση στο νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς, από πλευράς ορίων ηλικίας και συντάξιμου χρόνου, ανταποκρίνεται στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου, έκφανση της οποίας αποτελεί στο χώρο του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου η αρχή της προστασίας του κεκτημένου ασφαλιστικού δικαιώματος.

Πάντως, η Επιστημονική Υπηρεσίας της Βουλής ξεκαθαρίζει πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει, ότι ούτε ο κοινός νομοθέτης, ούτε η κατ' εξουσιοδότηση νόμου κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, εμποδίζονται από τα άρθρα 4 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος να μεταβάλλουν για το μέλλον το σύστημα συνταξιοδότησης σε κατηγορίες ασφαλισμένων, θεσπίζοντας αυστηρότερες σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς προϋποθέσεις για απονομή σύνταξης.

ΠΗΓΗ: www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου