Παίρνουμε τους δρόμους, παρατηρούμε, ψάχνουμε, γράφουμε...

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

90 θέσεις για ανέργους και 40 για μηχανικούς στη ΘεσσαλονίκηΕκατόν τριάντα θέσεις εργασίας ανοίγουν, 90 για ανέργους και 40 για νέους μηχανικούς απόφοιτους πολυτεχνικών σχολών, στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη: Ανάπτυξη-Ανακύκλωση-Απασχόληση», στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.


Το εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη», Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», του ΕΣΠΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

Απευθύνεται σε άνεργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και Μηχανικούς, κατοίκους του Νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι, στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων της Θεσσαλονίκης, καθώς και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, για την ένταξη στην αγορά εργασίας 130 ανέργων και νέων επιστημόνων, στους τομείς της Ανακύκλωσης και των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμα, στοχεύει στην ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης.


Δείτε την αίτηση συμμετοχής εδώ:http://www.platonkek.gr/aitisi.ypopsifiou.ofeloumenou.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου