Παίρνουμε τους δρόμους, παρατηρούμε, ψάχνουμε, γράφουμε...

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Θεσσαλονίκη: Στροφή στην πράσινη επιχειρηματικότητα
Στροφή στην πράσινη επιχειρηματικότητα κάνει η Θεσσαλονίκη, μετά την έγκριση του Δημοτικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων και πράσινη επιχειρηματικότητα στον αστικό ιστό, για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας».


Το πρόγραμμα  προβλέπει την οργάνωση δικτύου «πράσινων» επιχειρήσεων, από τις οποίες θα συλλέγονται οργανικά υπολείμματα για επαναχρησιμοποίηση. 

Παράλληλα, θα εφαρμόζεται  η ανάπτυξη συστήματος επιβράβευσης και προβολής των επιχειρήσεων του δικτύου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται: Green labeling για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο, δηλαδή πίνακας προβολής σε κεντρικό σημείο της πόλης με κατάταξη των επιχειρήσεων, όπως αυτή θα προκύπτει, από την ποσότητα απορριμμάτων που διαθέτει για ανακύκλωση η «επιχείρηση του μήνα».

Στο πλαίσιο αυτό,  σχεδιάζεται η προμήθεια κάδων κομποστοποίησης και απορριμματοφόρου, εξοπλισμένου με σύστημα καταγραφής βάρους, για την εκτίμηση της συμβολής κάθε επιχείρησης στη δράση ανακύκλωσης.

Σημειώνεται ότι, για τη προώθηση και προβολή του προγράμματος, προβλέπονται τα εξής:

-Η έκδοση ενημερωτικού υλικού.
-Η διοργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση των δημοσίων λειτουργών-των πολιτών.
-Η οργάνωση δύο συνεδρίων για την προώθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι, το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – πΓΔΜ 2007-2013 και αφορά τους τομείς ενίσχυσης της διασυνοριακής οικονομικής συνεργασίας, καθώς και της προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Οι δαπάνες εφαρμογής του θα ανέλθουν στο ποσό των 800.000 ευρώ και θα καλυφθούν αποκλειστικά από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 008), με φορέα χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Ένωση – ΕΣΠΑ – Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου